3 boyutlu yüz şekillendirmede yeni yöntem

Cilt altında herhangi bir germe işlemi uygulanmaksızın doğal anatomik yapı korunarak gerçekleştirilen cerrahi ile mimik kaybına yol açmadan ve 3 boyutlu uygulama ile yüz şekillendirme operasyonu yapılabiliyor
- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Tezel:
"Yüzdeki yumuşak dokular, yani deri altı yağ dokusu ve kaslar birbirinden ayrılmadan bir bütün halinde kemiğin üzerinden kaydırılarak, yukarıya, yana, öne getirilerek yeni şekil veriliyor"